Regulamin pielgrzymki

 1. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem ewangelizacyjnym i religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy oraz porządek zewnętrzny.
 2. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 3. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  • akceptuje niniejszy regulamin
  • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki
 4. Osoby niepełnoletnie do lat 18 mogą brać udział w pielgrzymce wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie, na podstawie złożonego przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.
 5. Opiekunowie wyznaczeni przez rodziców muszą mieć przy sobie upoważnienie do sprawowania opieki nad niepełnoletnim (formularz do pobrania przy zapisie).
 6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych zwracając się do siebie „bracie”, „siostro”; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.
 7. Pątnikom zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 8. Pątnik jest zobowiązany do przestrzegania porządku wyznaczonego przez Kartę Pielgrzyma lub ustalonego przez organizatora.
 9. Zapisy prowadzone na pielgrzymkę odbywają się w formie elektronicznej, wyłącznie na oficjalnej stronie pielgrzymki lub w dniu wymarszu od godziny 6:00 w kościele św Mateusza i Wawrzyńca w Pabianicach.
 10. Wszelkie emblematy pielgrzymkowe pątnicy otrzymują w dniu wymarszu.
 11. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
  • odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana),
  • zakaz palenia tytoniu
  • bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych
  • bezwzględny zakaz spożywania środków odurzających
 12. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:
  • przepisów o ruchu drogowym
  • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.
  • wskazań służby porządkowej oraz kierowników poszczególnych grup funkcyjnych
 13. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, składając śmieci do przygotowanych pojemników.
 14. Pielgrzymce towarzyszą sanitariaty, z których można skorzystać w wyznaczonych miejscach postojów.
 15. O noclegi pielgrzymów zabiegają kwatermistrzowie. Za każdym razem na miejscu noclegu będą obowiązywały przydziały. Niedozwolone są noclegi koedukacyjne. O wszelkich wcześniej umówionych noclegach należy poinformować głównego kwatermistrza (w przypadku, kiedy nie zostanie to zgłoszone, decyzję podejmuje główny kwatermistrz).
 16. Na noclegu pielgrzymi również zachowują chrześcijańską postawę. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00. Zabiegi higieniczne (prysznic, toaleta) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
 17. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 18. Zabrania się uczestnikom, pod groźbą wykluczenia z pielgrzymki, promowania i rozpowszechniania jakichkolwiek akcji nie mających charakteru religijnego.
 19. Pielgrzymce towarzyszą wyłącznie samochody służbowe, odpowiednio oznakowane i zgłoszone u Organizatora Pielgrzymki.
 20. Bagaże, oznaczone imieniem i nazwiskiem oraz otrzymanym przy zapisie numerem pielgrzymi oddają na odpowiednio oznakowane samochody bagażowe.
 21. Podane w informatorze przewidywane godziny postojów i wyjść są orientacyjne, mogą ulec zmianie.
 22. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:
  • upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma,
  • natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.
 23. Wszelkie dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają osobom ze służby medycznej.
 24. Organizator zapewnia obiad jako posiłek główny, w wyznaczonym czasie. Należy pamiętać o przestrzeganiu dyscypliny i porządku w kolejce. Obiady wydawane są dla każdego pątnika ustawionego w kolejce. Jeśli kolejka się skończy, można dobrać dokładkę, aż do skończenia posiłku. Osoby które nie ustawią się w kolejce mogą nie dostać posiłku. Wszelkie inne posiłki pątnik jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie zgodnie ze swoimi potrzebami.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, regulaminu oraz punktów programowych z karty pielgrzyma
 26. Podczas trwania pielgrzymki są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 27. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 28. PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚ CHRZEŚCIJANINEM I PRZYJMUJ WSZYSTKIE DOBRA I NIEWYGODY W POKORZE I POSŁUSZEŃSTWIE, W CICHOŚCI SERCA I UMYSŁU. NIE WYWYŻSZAJ SIĘ PONAD SWOICH BRACI I SIOSTRY, NIE TYLKO TYCH Z PIELGRZYMKI, ALE I TYCH, KTÓRYCH SPOTKASZ PO DRODZE I NA NOCLEGU.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

 1. Do modlitwy wstawienniczej wybierane będą osoby przez animatorów.
 2. Wstawiennicy spotykają się na 45 min przed mszą świętą.
 3. Pamiętaj, żeby zachować powagę przy modlitwie oraz tajemnice, które usłyszysz od osoby, za którą się modlisz.
 4. Jeżeli osoba, za którą się modlisz, nie jest z twojej rodziny i nie jesteś kapłanem, nie kładź ręki na głowie. Pamiętaj, że nie posiadasz w takich przypadkach szczególnego namaszczenia, którym dysponuje kapłan oraz mąż dla żony i żona dla męża, a także rodzic dla dziecka.
 5. W zespole modlącym się wyznaczamy osobę prowadzącą. Tylko jedna osoba modli się na głos, kiedy ona przestaje, następna osoba może głośno zacząć się modlić.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE

 1. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zabieramy ze sobą przede wszystkim Pismo Święte różaniec, śpiewnik, książeczkę do nabożeństwa.
 2. Dokument tożsamości, legitymację szkolną lub studencką.
 3. W bagażu podręcznym zalecamy posiadać: podstawowe materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, własne lekarstwa, przybory toaletowe (kremy ochronne, puder lub zasypkę, grube i długie podpaski bez skrzydełek (przyklejamy do podeszwy wewn. buta), itp.).
 4. Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty (najlepiej sandały) o grubej podeszwie – najlepiej o jeden numer większe. Podczas marszu nogi nabrzmiewają i zbyt ciasne buty mogą stać się narzędziem tortur. Skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne). Zwróć uwagę, czy skarpety nie ściągają się, albo czy szew nie uwiera. Ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza konserwy),, kubek i sztućce, śpiwór lub gruby koc, namiot.
 5. Ubiór powinien być dostosowany do warunków pogodowych. Wiedz jednak, że nawet podczas największych upałów lepiej iść w lekkiej przewiewnej bluzce lub koszuli. Unikniesz dzięki temu przykrych i bolesnych poparzeń słonecznych. Chroń również nogi przed oparami asfaltu - zwłaszcza, jeżeli jesteś uczulony.

W DRODZE

 1. Przed wyruszeniem na Pielgrzymkę zadbaj o dobre przygotowanie swojego organizmu. Pamiętaj, że przed tobą długa droga w różnych warunkach atmosferycznych; w dodatku będziesz ok. 10 godzin na nogach - i to dosłownie.
 2. Idąc w grupie staraj się zmieniać miejsca w czwórce. Jezdnia jest pochyła i nierówna. Zmiana taka zapobiega przykrym następstwom (ostre bóle stawów).
 3. Unikaj gwałtownego ochładzania stóp - ulga chwilowa, ale zapalenie ścięgien bardzo możliwe.
 4. Jako bagaż podręczny radzimy zabrać mały, lekki plecak na szerokich, elastycznych, nie ocierających szelkach. Zwykłe torby noszone w rękach przeszkadzają w marszu i niepotrzebnie nam ciążą. Zabierz co najmniej dwa bandaże elastyczne.
 5. Jeżeli używasz stałych leków, koniecznie je zabierz i nie odstawiaj ich samowolnie.
 6. Pamiętaj także, że jesteś żywym obrazem Bożym, dającym świadectwo swoim braciom i siostrom, ale również osobom które mijasz. Twoje „gesty” względem bliźniego są pozdrowieniem, które w sposób szczególny jako pielgrzym możesz im podarować.
 7. Każdorazowe podniesienie rąk zapobiega obrzękom które mogą powstać na kończynach górnych podczas marszu.
 8. W sprawie wrzątku (na herbatę, kawę, ect.) należy zgłosić się do obsługi technicznej pielgrzymki.
 9. W sprawach różnych prosimy zgłaszać się do odpowiednich służb lub organizatora pielgrzymki.