VIII Pielgrzymka 2023

VIII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Ewangelizacyjna Pabianice – Niepokalanów wyruszyła „Śladami św. Maksymiliana Marii Kolbego”hasło przewodnie pielgrzymki brzmiało „W Duchu :radości , światła , ofiary i chwały ”

Trasa pielgrzymki: Pabianice-Kurowice-Jeżów-Skierniewice-Niepokalanów-Pabianice

10-16 Sierpnia 2023 r.

– Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. o godz. 6.30 – 10 sierpnia 2023 r. w kościele św. Mateusza Ewangelisty i św. Wawrzyńca w Pabianicach, której przewodniczył ks. dziekan Ryszard Stanek.

– o godz: 7:45 Pątnicy z błogosławieństwem i nałożeniem chust pielgrzyma wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak.

– w pierwszym dniu jak co roku Pielgrzymi korzystali z odpoczynków w Woli Zaradzyńskiej, Rzgowie, Kalinie, Woli Rakowej oraz w Kurowicach, gdzie o godzinie 18:00 odbyła się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne dla pątników, miejscowych i przyjezdnych.

– drugi dzień pielgrzymowania obejmował postoje w miejscowościach: Rokiciny-Kolonia, Koluszki, Wierzchy oraz w Jeżów, gdzie o godzinie 18:00 odbyła się uroczysta Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne dla pątników, miejscowych i przyjezdnych.

– dzień trzeci zapoczątkowała modlitwa w Jeżowie, w którym poprzez postoje w Słupi, Byczkach, Starych Rowiskach zakończył się w Skierniewicach w parafii św. Jakuba.

O godz: 19:00 odbyła się Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie wewnętrzne dla pątników, miejscowych i przyjezdnych.

– dzień 4 pielgrzymowania, modlitwa i wymarsz z kościoła w Skierniewicach. Dzień ostatni obejmował postoje w Lesie Bolimowskim, Bolimowie, Huminie, Kurdwanowie, Szymanowie oraz Niepokalanowie.

– 14 i 15 sierpnia to dni przebywania w sanktuarium w Niepokalanowie . Pielgrzymi brali udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Maksymiliana Kolbego oraz Najświętszej Maryi Panny.

– 15 sierpnia po uroczystościach o godz. 15:30 autokar z Pątnikami wyruszył z Niepokalanowa do Pabianic, gdzie nastąpiło zakończenie Pielgrzymki.

– 16 sierpnia w parafii św. Mateusza Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach o godzinie 18:00 odbyła się Msza św. dziękczynna za VIII. Ogólnopolską Pieszą Pielgrzymkę Ewangelizacyjną z Pabianic do Niepokalanowa.

W obecnym 2023 r., pielgrzymowało 95 pątników. Nasz patron był tematem pielgrzymkowych rozważań. Również jego związki z Pabianicami były przedmiotem rozmów podczas Pielgrzymki , świadectw pątników .

Promowaliśmy Pabianice jako miasto tak na pielgrzymim szlaku, jak w Niepokalanowie, gdzie udział w uroczystościach wzięło kilka tysięcy osób.