Eucharystia daje życie

“Eucharystia daje życie”, hasło obecnego programu Kościołą Katolickiego w Polsce będzie także hasłem VI Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej do Niepokalanowa w 2021 r.. To jest życie Kościoła. To jest sam Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii, buduje Kościół, wspólnotę.. Celem takiego działania jest budzenie w nas nowego impulsu i eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych, dzięki którym stanie się im bliższa istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości. (Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 5)