Zapisy

1. osoba pełnoletnia
2. osoba niepełnoletnia (dzieci do lat 3 też należy zapisać - koszt uczestnictwa 20 zł)
3. rodzinny (w tym minimum dwoje dzieci i rodzic lub rodzice (opiekun prawny lub opiekunowie prawni):